Logo Fjordxpress white

Færgefart og charter på Flensborg Fjord

Privatlivspolitik

Skift privatlivsindstillinger
Historie om privatlivsindstillinger
Tilbagekaldelse af samtykke

Tak for din interesse i vores hjemmesidewww.fjordxpress.dk

Watten Fährlinien GmbH
Schiffbrücke 15
D-25813 Husum

Tel. +49 4841-9374617

info@watten-faehrlinien.de
www.watten-faehrlinien.de

1. Introduktion

Watten Fährlinien GmbH er forpligtet til at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger. Watten Fährlinien har truffet særlige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og for at overholde gældende databeskyttelseslove, herunder EU’s generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”). Enhver henvisning til GDPR skal også fortolkes som en henvisning til de gældende nationale databeskyttelseslove.
Watten Fährlinien GmbH er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, foretager en billetreservation eller kontakter os telefonisk eller via kontaktformularen.
I denne privatlivspolitik finder du oplysninger om, hvilke personlige data vi indsamler, når du foretager bookinger og bruger fjordXpress.com-webstedet.
Personoplysninger er enhver form for information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, IP-adresse og alle andre oplysninger, som kan spores tilbage til dig.

2. Hvilke personoplys ninger behandler vi om dig og hvorfor?

Når du booker en billet, modtager vi forskellige personoplysninger, herunder

e-mailadresse
dit telefonnummer
din adresse
Oplysninger om dit køb (f.eks. hvad og hvor meget du har købt, hvornår du har købt det osv.)

Disse data bruges udelukkende til at opfylde vores aftale med dig (jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b). Oplysningerne slettes, når de gensidige rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakten, og vores lovbestemte opbevaringsforpligtelser er opfyldt og forældede (jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c)).

Når du bruger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, overføres følgende oplysninger til os af tekniske årsager:

Dato og klokkeslæt for hentningen
Mængden af overførte data
Adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.)
Beskrivelse af den anvendte type webbrowser
din IP-adresse

Disse oplysninger bruges udelukkende til at sikre den tekniske drift af vores platforme og til statistiske optimeringsformål. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i levering, drift og forbedring af vores digitale platforme (jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

Anden behandling

Ud over de forskellige behandlingsaktiviteter, der er beskrevet ovenfor, kan vi behandle dine personoplysninger, der er anført ovenfor, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav (jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), eller hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller forberede en transaktion, der involverer hele eller dele af vores virksomhed (jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

3. Modtagere af dine personoplysninger og faelles dataansvar

Watten Fährlinien bruger også tredjeparter til at opbevare og behandle personoplysninger på vores vegne, såsom hostingudbydere og tredjepartsudbydere af statistiske og analytiske værktøjer. Disse tredjepartsmodtagere fungerer som databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. De må derfor kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores dokumenterede instrukser. Derudover sikrer Scandlines, at tredjeparterne har truffet alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Hvis vi modtager en anmodning fra en offentlig myndighed eller en domstol, kan vi videregive dine personoplysninger til dem, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

4. Opbevaringsperioder

Oplysninger, du deler med os på Webstedet eller andre digitale platforme, vil generelt kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig eller for at besvare dine henvendelser. I tilfælde, hvor lovgivningen kræver, at oplysninger opbevares i en længere periode, vil vi opbevare dine data i en længere periode for at overholde vores forpligtelser. Dette gælder også i tilfælde, hvor vi har en individuel legitim interesse (f.eks. i tilfælde af en retstvist).
Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af billetter og andre ydelser (jf. § 2 (Når du booker billetter eller køber andre ydelser hos os)) opbevares i op til 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor du købte billetten eller ydelsen.
Hvad angår din ret til indsigt, berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, gælder bestemmelserne i § 6 nedenfor.

5. Statistik og sporing

Vi bruger tredjepartsanalyseudbydere på hjemmesiden for at hjælpe os med at forstå, hvordan hjemmesiden, vores digitale platforme og nyhedsbreve bruges. Vi eller disse tredjeparter kan placere “cookies”, dvs. tekstfiler på din computer eller sporingspixels, for at analysere, hvordan du bruger hjemmesiden. De oplysninger, der indsamles af cookies eller sporingspixels, der analyserer, hvordan du bruger hjemmesiden, overføres normalt til og gemmes på tredjepartsanalyseservere i USA.
Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Bemærk dog, at nogle funktioner på hjemmesiden og vores digitale platforme muligvis ikke kan bruges fuldt ud, hvis du afviser brugen af cookies. Det er også muligt at fravælge registrering af cookiedata om, hvordan du bruger hjemmesiden eller vores digitale platforme (herunder oplysninger om din IP-adresse) til visse udbydere af analyseværktøjer, såsom Google, og udbyderens behandling af disse data, ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt på dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Tredjepartsudbyderne behandler oplysningerne på vores vegne for at analysere, hvordan du bruger webstedet og vores digitale platforme eller interagerer med vores nyhedsbreve, for at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at give os andre tjenester i forbindelse med brugen af webstedet, vores digitale platforme og internettet.

6. Dine rettigheder

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du en række rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte Watten Fährlinien som beskrevet nedenfor.

Du giver os dine data på frivillig basis. Bemærk dog, at vi har brug for visse nøgleoplysninger fra dig for at kunne levere de ønskede tjenester. Hvis du anmoder om hel eller delvis sletning af dine data, vil du muligvis ikke længere kunne bruge visse funktioner på hjemmesiden eller kun i begrænset omfang.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om adgang til dine personlige data, der behandles af Watten Fährlinien, herunder oplysninger om opbevaringsperioden, hvem vi deler dine personlige data med osv.

Ret til berigtigelse og sletning

Hvis Watten Fährlinien behandler personoplysninger om dig, som er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få disse oplysninger rettet, suppleret eller blokeret.
I visse tilfælde har du også ret til at få dine persondata slettet.

Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at anmode Watten Fährlinien om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du gør brug af denne ret, må Watten Fährlinien kun opbevare eller behandle dine personoplysninger med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i EU eller en medlemsstat, medmindre du har givet dit samtykke.

Ret til at gøre indsigelse

I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (GDPR, artikel 21). Dette gælder i særlige situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser (se ovenfor). Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål.

Ret til dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger eller overføre dem til en anden dataansvarlig.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis Watten Fährlinien behandler dine personoplysninger på baggrund af samtykke, jf. ovenfor.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Watten Fährlinien generelt ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre dette er muligt på et andet retsgrundlag, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før dets tilbagetrækning.

Ret til at klage

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Watten Fährlinien, hvis du mener, at Watten Fährlinien behandler dine personoplysninger i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du ikke finder en løsning med Watten Fährlinien eller ikke ønsker at kontakte Watten Fährlinien, kan du indgive en klage vedrørende danske databeskyttelsesspørgsmål til Datatilsynet i Danmark (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du), samt over tyske databeskyttelsesspørgsmål til databeskyttelsesmyndigheden i Hamborg (https://datenschutz-hamburg.de/beschwerde/). Desuden kan du finde kontaktoplysninger på lokale tilsynsmyndigheder her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

7. Plugins og værktøjer

Brug af Google Analytics

Google Analytics anvendes udelukkende i webshoppen. Dette er nødvendigt for at sikre webshoppens funktionalitet.

Google Analytics leveres af Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google behandler hjemmesidens brugsdata på vores vegne og er kontraktligt forpligtet til at træffe foranstaltninger for at sikre sikkerheden og fortroligheden af de behandlede data.

Følgende data registreres under dit besøg på hjemmesiden

Sider, du har set
Ordrer, herunder salg og bestilte produkter
Opnåelse af “hjemmesidens mål”
Din adfærd på siderne (f.eks. opholdslængde, klik, scrolleadfærd)
Din omtrentlige placering (land og by)
Din IP-adresse (i forkortet form, så det ikke er muligt at tildele den entydigt)
Tekniske oplysninger såsom browser, internetudbyder, slutenhed og skærmopløsning
Oprindelseskilde for dit besøg (dvs. via hvilket websted eller reklamemedie du kom til onlinebutikken)

Personlige data som navn, adresse eller kontaktoplysninger overføres aldrig til Google Analytics.

Disse data overføres til Googles servere i USA. Vi gør opmærksom på, at der ikke kan garanteres det samme niveau af databeskyttelse i USA som inden for EU.

Disse data overføres til Googles servere i USA. Vi gør opmærksom på, at der i USA ikke kan garanteres det samme beskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen som i EU.

Google Analytics gemmer cookies i din webbrowser i en periode på to år siden dit sidste besøg. Disse cookies indeholder et tilfældigt genereret bruger-ID, som du kan genkendes med ved fremtidige besøg på hjemmesiden.

De registrerede data gemmes sammen med det tilfældigt genererede bruger-ID, hvilket gør det muligt at analysere pseudonyme brugerprofiler. Disse brugerrelaterede data slettes automatisk efter 14 måneder. Andre data forbliver gemt i aggregeret form på ubestemt tid.

Hvis du ikke er enig i indsamlingen af data, kan du forhindre dette ved at installere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics.

Google-skrifttyper

Google Fonts er kun indlejret i webshoppen. Dette er nødvendigt for at sikre webshoppens funktionalitet.

Google Fonts er en tjeneste, der downloader skrifttyper, der ikke er installeret på brugerens klientenhed, og integrerer dem på hjemmesiden. Der sættes ingen cookies i teknisk forstand på brugerens klientenhed, men tekniske og personlige data såsom IP-adressen overføres fra klienten til tjenesteudbyderens server for at muliggøre brugen af tjenesten.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Web Fonts med det formål at standardisere visningen af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonts i din browsers cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Brugen af Google Maps sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om data er indtastet på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular) af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på hjemmesiden ud fra forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på hjemmesiden. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, tid brugt på hjemmesiden af den besøgende på hjemmesiden eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på hjemmesiden bliver ikke informeret om, at der foregår en analyse.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted mod misbrug af automatiseret spionage og SPAM. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket tillader lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG og § 25, stk. 1 TTDSG.
For mere information om Google reCAPTCHA henvises til Googles privatlivspolitik og Googles brugsbetingelser på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.

Real cookie-banner

Vi bruger samtykkeværktøjet “Real Cookie Banner” til at administrere de cookies og lignende teknologier, der bruges (sporingspixels, webbeacons osv.) og relaterede samtykker. Detaljer om, hvordan “Real Cookie Banner” fungerer, kan findes på https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i denne sammenhæng er art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR og art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vores legitime interesse er administrationen af de anvendte cookies og lignende teknologier og de relaterede samtykker.

Levering af personlige data er hverken kontraktmæssigt påkrævet eller nødvendig for indgåelse af en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at levere personoplysningerne. Hvis du ikke afgiver personoplysningerne, kan vi ikke administrere dit samtykke.

Wordfence

Vi har integreret Wordfence på denne hjemmeside. Udbyderen er Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (herefter “Wordfence”).

Wordfence tjener til at beskytte vores hjemmeside mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. Til dette formål opretter vores hjemmeside en permanent forbindelse til Wordfences servere, så Wordfence kan sammenligne sine databaser med de adgange, der foretages på vores hjemmeside, og om nødvendigt blokere dem.

Wordfence anvendes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted så effektivt som muligt mod cyberangreb. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

8.Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler, som ikke beskadiger din enhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsfirmaet (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester.Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren.Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, vil vi informere dig separat om dette i forbindelse med denne privatlivspolitik og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Scroll to Top